Studiedagen

Programma 2024

Februari 2: Joint BHPA/BVS-ABR event: Radio-epidemiology of medical applications
April 19: BVS-ABR E&T event: radiological characterisation of radioactive waste
Mei 31: BVS-ABR Scientific meeting on non-destructive testing
September 27: BVS-ABR Scientific meeting on CBRNe and/or physical protection vs radiation protection
December 6: BVS-ABR General Assembly and scientific meeting on the institutional reforms in radiation protection

Eerdere vergaderingen BVS/ABR

De meeste bijdragen tot deze wetenschappelijke vergaderingen werden gepubliceerd in de Annalen van de BVS.

Programma 2023

Maart 31: BVS-ABR Scientific meeting: 'How to protect the population in case of radioactive release in the environment?'
Mei 5: BVS-ABR Scientific meeting on education & training in radiation protection for medical professionals medical
Juni 9: BVS-ABR E&T event on new radiotherapeutic techniques
September 15: BVS-ABR scientific meeting: declassification of sites - final stage
November 17: 60 years BVS-ABR: a better understanding of radiation protection - highschool contest final
December 8: BVS-ABR General Assembly and scientific meeting on the evolution of radiation protection philosophy (& celebration of 60Y BVS-ABR)

Programma 2022

Maart 25: BVS-ABR Scienfic meeting on nuclear emergency planning 
April 29: Joint symposium BHPA - BVS-ABR
Juni 17: BVS-ABR Scientific meeting on ALARA
September 23: BVS-ABR E&T event on radioactive waste 'from cradle to grave'
October 21: BVS-ABR Scientific meeting on education & training in radiation protection 
December 2: BVS-ABR General Assembly & scientific meeting on radiation protection in veterinary science

Programma 2021

Maart 9: BVS-ABR Scientific meeting: Fukushima: 10 years later
Mei 7: BVS-ABR E&T event: updates from UNSCEAR regarding internal dosimetry and Radon
Juni 18: BVS-ABR Scientific meeting: Radiation protection in space
September 8: BVS-ABR Young Scientific Event: Beyond scientific disciplinary boundaries
Oktober 22: Surveillance of Radioactivity in the Environment
November 26: BVS-ABR online event for RPOs (agenten stralingsbescherming - agents de radioprotection)
December 3: BVS-ABR General Assembly - scientific meeting

2020

Februari 7: BVS-ABR & BHPA Joint session: working together for the future
Juni 19: Radiation effects on materials
September 11: E&T event: douane - customs 
Oktober 16: Young Scientist Event: radiobiology
December 4: General Assembly - scientific meeting

2019

Februari 1: BHPA Symposium, including a joint session with BVS-ABR
Mei 17: Scientific meeting: Decommissioning
Juni 21: E&T event on radioactive transport
Oktober 11: Young Scientist Event: Digital tools to support ALARA
December 6: General Assembly - scientific meeting new ARBIS-RGPRI

2018

Maart 2: Evolution of the ICRP concept on protection of the environment
Mei 25: Clearance and release from regulatory control of radioactive materials
September 14: Opleidingsdag: ventilatie en radioactiviteit
Oktober 19: Young Scientist Event
December 7: Algemene vergadering & wetenschappelijke vergadering

2017

Maart 10: Nieuw Koninklijk Besluit nucleair noodplan & resultaten aero-spectrometrie 
Juni 23: Hadron therapie
September 22: Opleidingsdag over het gebruik en de verificatie van persoonlijke beschermingsmiddelen
Oktober 20: Nieuw voorstel van het Koninklijk Besluit (ARBIS-RGPRI)
December 15: Algemene vergadering & wetenschappelijke vergadering over radioactief afval 

2016

Maart 4: Public communication on nuclear emergencies
Juni 3: Scientific afternoon on dosimetry
September 30: Opleidingsdag beheer van brandrisico en beveiliging van bronnen
Oktober 28: Why should we be concerned about NORM?
December 9: Algemene vergadering - Emerging issues with regard to organ doses

2015

Recent international peer reviews in Belgium

Ethical issues in radiation protection
Opleidingsdag "To clear or not to clear" (UZ Brussel)
Studiedag in samenwerking met NVS rond implementatie BSS (De Doelen, Rotterdam, NL)
Algemene Statutaire Vergadering
Radiation Risk Communication: dealing with uncertainty and precaution

2014

New radionuclides in metabolic radiotherapy - medical and radiation protection issues
Nuclear Safety Convention & Stresstesten voor andere inrichtingen dan de kerncentrales
BVS Young Generation Scientific Meeting: Present and Future Challenges in Radiation Protection by the Young Generation
Permanente vorming radioprotectie van arbeidsgeneesheren
Algemene statutaire vergadering - The New EU Basic Safety Standards Directive

2013

International Symposium 50Y BVS-ABR
Nucleair & radiologisch noodplan: huidige toestand, lessen en perspectieven
Fukushima: Current Evaluations of the Health Risks and Potential Implications for the Medical Emergency Plans in Belgium
Hoe handelen bij incidenten
Algemene statutaire vergadering - Het vervoer van radioactieve stoffen

2012

Radiation-induced Lens Opacities
Hoe de concepten van RPO en RPE, ontwikkeld in het ontwerp van EURATOM-richtlijn, omzetten? Wat zijn de noden op de werkvloer?
Ontmanteling
Vergadering in Parijs met SFRP: werkgroepen 'De aflijning van de concepten RPO en RPE in de Belgische en Franse regelgeving' en 'Ontmanteling in de praktijk in België en Frankrijk'
Retrospectieve dosimetrie als hulpmiddel bij triage na een grootschalig radiologisch of nucleair ongeval
Algemene statutaire vergadering - epidemiologische studie rondom de Belgische nucleaire sites

2011

The SCK-CEN Barometer (met BNS)
Workshop on Dose Related to Multimodality Imaging
Highlights of the UNSCEAR 2008 Report
De NORM-problematiek in de Lage Landen (met NVS)
Algemene statutaire vergadering

2010

Problematiek rond zwangere werknemers en ioniserende straling in de medische sector
Stralingsbescherming en veiligheid in de Radiotherapie
Nieuws uit de nucleaire industrie
Opleidingsdag: Hoe omgaan met een radioactieve besmettingsincident op de werkplaats
ALARA-cultuur

2009

Highlights of the UNSCEAR 2006 report
New Developments in Radiological Protection: about childhood cancers and immunity
Revision of the BSS and the Directives of the European Union
Justification of Medical Exposure in Diagnostic Imaging: possible way forward in Belgium
Code of Ethics

2008

Kwaliteitsverzekering in de Radiotherapie
Gluren bij de Buren
Opleidingsdag: ALARA in de medische wereld
Radioactiviteitsmetingen in het leefmilieu
Safety of Irradiation Facilities

2007

Transport en stralingsbescherming
Wat is de reële radiologische impact van de definitieve berging van radioactief afval?
Vormingsdag: ALARA
De nieuwe aanbevelingen van de ICRP en de revisie van de basisnormen

2006

Chernobyl - 20 years and Beyond
Radionuclide Therapy and Radiation Protection
Sparing of Healthy Tissues in Radiotherapy
Workshop on Personal Dosimetry: 50 years of dosimetry at the SCK-CEN

2005

De NORM problematiek in de Belgische industrie
Vormingsdag: Interne dosimetrie
Evolutie binnen de ICRP
Patiëntendosis in radiologie

2004

Developments in Radiation Measurement techniques and their applications
Nuclear Medicine and Radiation Protection
Vormingsdag: Radiobiologie
Integratie van de stralingsbescherming in de veiligheidsbeleid
Ongewenste verspreiding van radioactieve bronnen
Voedselbestraling en sterilisatie

2003

Biologische dosimetrie
Ontmanteling en stralingsbescherming
40 jaar BVS: Radioactiviteit: veilig of gevaarlijk?
Het nieuw reglement: 2 jaar ervaring

2002

Overview of the new UNSCEAR publications
Vorming van radiologische werkers in de radioprotectie
Stralingsbescherming en kwaliteitszorg in de medische sector
Nieuwe toepassingen van radionucliden in de geneeskunde

2001

Het voorkomen van bestralingsongevallen bij radiotherapie en bij gebruik van radiologie
Dosimetrie van vliegend personeel
Risico's verbonden aan zeer hoog frequente elektromagnetische velden
Historiek van de instrumentatie

2000

Impact van de nieuwe ICRP aanbevelingen op de evaluatie van de inwendige besmetting
Nieuw algemeen reglement voor de bescherming tegen ioniserende stralingen(revisie van het KB van 28.02.63)
Aanpak van het nucleair biomedisch zienkenhuis afval in België en Nederland (met NVS)

1999

Invloed van straling op een organisme in ontwikkeling
Controle van de inwendige blootstelling te Tihange
Kwaliteitscontrole van stralingsdetectoren in een universitair ziekenhuis
Crisis management after an extensive radioactive contamination (met SFRP)
Grenzen van de verantwoordelijkheid van de preventieadviseurs, en de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkeid

1998

Radon problematiek: stralingsbescherming in het woonmilieu
Dosimetry of workers in radiology
Individuele gevoeligheid aan ioniserende straling
Natuurlijke en kunstmatige radioactieve stoffen in allerlei materialen: meting, vrijgave en diverse problemen

1997

Recente evoluties in de neutronendosimetrie.
Stralingsbescherming in het hospitaalmidden.
Gestion des déchets de très faible activité (met SFRP-Lille).

1996

Chernobyl, ecological and health impact 10 years of observation.
On the consequences of a nuclear accident, an economic and radiological approach.
Vervoer van radioactieve stoffen.

1995

Informatie voor aan beroepshalve blootgestelde personen.
Interne besmetting door actiniden.
Oppervlakteberging.
Radon policy: theory and practice.

1994

Hormesis.
Laatste ontwikkelingen inzake stralingsdetectoren.
Nucleaire noodplannen-medische aspecten.
Radio-ecologie en landbouw.

1993

Stralingsgevoeligheid van het embryo.
Radioprotectie en humane wetenschappen.
Aanpassing van de basisnormen in de radioprotectie(met NVS-Breda).
Radon in workplaces, dwellings and schools.

1992

Stralingsbescherming in het ziekenhuismilieu (CHL-Luxemburg).
Noodplannen.

1991

Tsjernobyl.
Het meetnet Telerad.
Epidemiologie.

1990

Laser.
Neutrontherapie.
Radon en tabaksrook.
Nieuwe aanbevelingen van de I.C.R.P.

1989

Vervoer van radioactieve stoffen.
Radioprotectie en onderhoud van kerncentrales.

1988

Analyse van nucleaire risico's en hun gevolgen.
Nucleaire ongevallen en hun medische gevolgen.

1987

Achtergrondstraling en lage doses.
Reglementaire aanpassingen in verband met radioprotectie.
Minicyclotrons.

1986

Radioprotectie en nucleaire oorlog.
Meting van inwendige besmettingen.

1985

Stralingsbescherming van het personeel van externe ondernemingen die werkzaamheden verrichten in kerninstallaties.
Het gebruik van radioisotopen in de geneeskunde en de hieraan verbonden radioprotectie.

1984

Risico's te wijten aan inwendige besmettingen.
Toestandsevaluatie in geval van niet voorziene lozingen.

1983

Calibratietechnieken voor stralingsbescherming.
Problemen i.v.m. isotopenproductie en bestralingsdispositieven.
Risico- en veiligheidsstudies, probabilistische benadering.

1982

Natuurlijke radioactiviteit en omgevingsstraling.
Belgische en Nederlandse reglementering inzake stralingsbescherming.

1981

Evaluatie van inwendige besmettingen.
Dosisbepaling bij uitbating van nucleaire installaties.

1980

Professionele blootstelling in België.
Vervoer van radioactieve stoffen.
Individuele ademhalingsbescherming in een radioactieve omgeving.
Bescherming van ziekenhuispersoneel.

1979

Het ontmantelen van nucleaire installaties.
Neutronendosimetrie.

1978

Nieuwe concepten ingevoerd door de ICRP-aanbeveling 26.
Niet-radioactieve mutagenen.
Meettechniek en instrumentatie.