Lid worden?

Om lid te worden van BVS-ABR, dient uw kandidatuur voorgedragen worden door twee effectieve leden. De effectieve en de buitengewone leden worden aanvaard bij volstrekte meerderheid van de leden op de jaarlijkse statutaire "Algemene Vergadering". Voor nieuwe kandidaat-leden: uw lidmaatschap dient pas betaald te worden het eerstvolgende jaar na de Algemene vergadering.

De Algemene Statutaire vergadering heeft de lidmaatschapsbijdrage voor 2024 vastgesteld op:

  • 60,00 EUR voor een gewoon lid
  • 40,00 EUR voor een gepensioneerd lid
  • 15,00 EUR voor een student

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming IBAN BE79 2100 2447 1233 (BIC GEBABEBB) en dit uiterlijk vóór 29 februari 2024. Gelieve duidelijk de naam van het betrokken lid bij de overschrijving te vermelden.
Online betaling van uw lidmaatschap is mogelijk via https://events.bvsabr.be/lidmaatschap.