Stralingsbescherming

Omwille van het risico op biologische schade ten gevolge van een blootstelling aan ioniserende stralingen, is het noodzakelijk om levende wezens te beschermen tegen deze mogelijk schadelijke invloeden. De wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de technieken en methoden ter bescherming wordt stralingsbescherming of radioprotectie genoemd.

De basis van deze methode is dat men ieder gebruik van ioniserende stralingen in de verschillende domeinen dient te rechtvaardigen door de voordelen die dit gebruik biedt. Bovendien wordt er gestreefd naar een optimalisatie van de bescherming die kan geboden worden. Verder moeten bepaalde limieten van opgelopen stralingsdosis gerespecteerd worden.