Opleiding in stralingsbescherming

Wettelijke verplichtingen

Practici (Artikel 64 KB MED)

Gemachtigden (Artikel 85 KB MED)

Deskundige medische stralingsfysica (Artikel 88 KB MED)

Assistent medische stralingsfysica (Artikel 95-96 KB MED)

Arbeidsartsen (Artikel 75 ARBIS)

Radiofarmaceuten (Artikel 56 KB RADPROD)

Voorlichting medisch-radiologische uitrusting (Artikel 33 KB MED)

  • Diergeneeskunde

Practici (Artikel 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23 KB VET)

Gemachtigden (Artikel 9, 14, 15, 19, 20, 24, 25 KB VET)

Agenten stralingsbescherming T1 en T2 (Artikel 30.4 ARBIS & Technisch reglement FANC)

Veiligheidsadviseur klasse 7 (Hoofdstuk IV KB veiligheidsadviseurs)

Chauffeur klasse 7 (KB opleidingsgetuigschrift vervoerders)

Klasse I

Klasse II

 

Aanbod in opleiding stralingsbescherming 

Academische opleidingen

  • Stralingsdeskundigen

UHasselt -  SCK CEN Academy

ISIB - IRE

ULg - ECS

UCL

BNEN

  • Arbeidsartsen/bedrijfsarts (arts voor medisch toezicht)

UAntwerpen – KUL – UGent - VUB

ULB

UCL

ULg

  • Deskundigen in de medische stralingsfysica (BHPA)

KU Leuven

UGent

UCLouvain

ULB

ULiège

  • Artsen – connexisten

KU Leuven

UGent

VUB

ULB

UCL

ULg

 

Niet-academische vormingen

  • Gemachtigden (de persoon aan wie de practicus de praktische aspecten van medisch-radiologische handelingen kan delegeren krachtens de nationale voorschriften)

ODISEE 

HOGent (Hogeschool Gent - Faculteit Mens & Welzijn - Campus Vesalius)

AP Hogeschool (Artesis Hogeschool Antwerpen - Departement gezondheidszorg)

Thomas More (HIVSET Vormingscentrum vzw Turnhout & KHK Lier)

VIVES - KHBO (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Campus Brugge)

HE2B - ISIB

HE Galilée - ISSIG (Haute Ecole Galilée)

HE Vinci (Haute Ecole Léonard de Vinci)

HELP (Haute Ecole de la Province de Liège)

 

  • Opleidingen voor agenten in de stralingsbescherming

SCK CEN Academy

Vinçotte

Be.Sure

ECS (Equans) 

 

  • Opleidingen radioactief transport

Veiligheidsadviseur klasse 7 (FANC ism DGT vzw)

Chauffeur klasse 7 (FANC)

 

  • Opleiding intervenanten van weesbrongevoelige inrichtingen

Met of zonder meetpoort (FANC)

 

Opleiding voor professionelen

 

Permanente vorming