BVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABRBVS-ABR

Oorsprong van radioactiviteit

Alle materie is opgebouwd uit atoomkernen en elektronen.
De meeste atoomkernen die we op deze wijze rondom ons vinden veranderen niet: zij zijn stabiel. Naast deze stabiele atoomkernen bestaan er ook vele instabiele kernen. Deze veranderen spontaan door het uitzenden van deeltjes of straling. Men zegt van deze kernen dat ze radioactief zijn en het uitzenden van deze deeltjes of straling noemt men radioactief verval.

Dit radioactief verval gebeurt gemiddeld in een karakteristieke tijdspanne die in de meeste gevallen veel kleiner is dan de leeftijd van de aarde. Dit maakt dat momenteel het merendeel van de radioactieve kernen op aarde reeds verdwenen zijn. Enkele van deze radioactieve kernen bestaan echter tot vandaag nog steeds op aarde. Hiernaar wordt verwezen als "natuurlijke radioactiviteit". De radioactieve kernen kunnen echter ook op kunstmatige wijze aangemaakt worden in kernreactoren en deeltjesversnellers.

De uitgezonden deeltjes of straling worden "ioniserende straling" genoemd, aangezien zij voldoende energie bezitten om elektronen uit atomen los te maken en aldus de materie te ioniseren. Naast radioactieve kernen zijn er ook nog de toestellen die in staat zijn om dergelijke ioniserende straling uit te zenden: deeltjesversnellers en x-stralen apparaten.

Raadpleeg de UNEP brochure 'Straling: effecten en bronnen'. Deze is grotendeels gebaseerd op de bevindingen van het Wetenschappelijk Comité van de Verenigde Naties inzake de gevolgen van atoomstraling (UNSCEAR), een hulporgaan van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarvoor het secretariaat wordt waargenomen door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Deze brochure is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. De Nederlandse vertaling werd verzorgd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (België), het Studiecentrum voor Kernenergie (België), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Nederland) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Nederland). In geval van verschillen tussen taalversies heeft de origineel versie voorrang.
Ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Recente nieuwsberichten

Meer nieuws
BVS-ABR Newsletter N° 175
22 NOV2022

Newsletter N° 175 werd gepubliceerd - veel leesplezier!

ICRP Advice: Protection in Case of a Nuclear Detonation
12 OKT2022

Although we hope this information will never need to be put into action, ICRP has summarised publicly available information on protection in case of nuclear detonation.

PIANOFORTE mobility grants
4 OKT2022

Combined, the PIANOFORTE offers € 40 000 support as mobility grants for early career researchers in radiation sciences and professionals.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

Schrijf je in op onze mailinglijst via deze link en blijf op de hoogte van de activiteiten van BVS-ABR.

INSCHRIJVEN