• Nieuw Bureau – Nouveau Bureau - New Bureau

    Zoals voorzien in de statuten van de Vereniging zal de Algemene Vergadering, die dit jaar doorgaat op 9 december 2016, een nieuw Bureau samenstellen. Leden die zich actief willen inzetten voor de Vereniging, de koers ervan mee willen bepalen, willen instaan voor de organisatie van de activiteiten, ... en die daaraan de nodige tijd kunnen besteden, worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen om tot het nieuwe Bureau toe te treden.

    Daartoe dient u uw schriftelijke kandidatuur voor 23 november 2016 op te sturen ter attentie van Mevr. Véronique Mertens, permanent secretaris BVS: veronique.mertens1@telenet.be 

  • INFORMATIE