Werkaanbiedingen

Techni-TestVacatures

FANC:
Inspecteur deskundige industriële inrichtingen klasse II en III

SCK•CEN:
Laboratoriumverantwoordelijke Dosimetrie

Be.Sure: Vacatures

ULB: 
Vacature Service de Contrôle Physique et Dosimétrie (SCPet D) (chef/fe de service)

Controlatom: 
Erkend deskundige

Project engineer nuclear projects

Technisch - administratief bediende

 

Algemene opmerking

Werkaanbiedingen kunnen op de website van de BVS gepubliceerd worden als een dienstverlening aan de leden van de vereniging. Het publiceren van werkaanbiedingen is echter steeds onderhevig aan de volgende voorwaarden:

  1. de vacature in kwestie dient gerelateerd te zijn tot het vakgebied van de stralingsbescherming;
  2. de publicatie van de vacature dient te worden ondersteund door minstens 1 lid van het bestuur van de vereniging;
  3. de vacature dient een geldigheidsdatum te bevatten of er dient vooraf een datum afgesproken te worden waarop de vacature mag verwijderd worden.

    Het bestuur van de BVS behoudt in alle gevallen het recht om de publicatie van een werkaanbieding te weigeren of om een gepubliceerde aanbieding van de website te verwijderen, zelfs al zijn de bovenstaande voorwaarden vervuld.