• IMPORTANT: meeting Friday March 13, 2020 CANCELLED

  Geachte,

  Verschillende onder u (deelnemer en sprekers) kunnen zich op dit ogenblik niet naar externe bijeenkomsten begeven (COV-19). Om deze reden hebben we beslist de wetenschappellijke vergadering “Surveillance of the Radioactivity in the Environment” te verplaatsen naar vrijdag 13 November 2020.


  Gelieve ons te verontschuldigingen voor dit ongemak.

  De agenda van de vergadering zal a priori onveranderd blijven. Meer gedetailleerde information volgt ten gepaste tijde.

  Personen die op de wetenschappelijk vergadering ingeschreven zijn en hun bijdrage reeds betaald hebben hoeven dit niet te herhalen. Indien u echter op 13 November 2020 niet aanwezig kunt zijn, gelieve dit vóór 1 November te melden, met het oog op een terugbetaling (contacteer office@bvsabr.be).

   

  Pierre Kockerols - Organisator of the conference

  Pascal Froment - Voorzitter /Président/president BVS-ABR