• NVS Najaarssymposium 'Bijzondere dosimetrie'

  Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)

  NBC te Nieuwegein

  NVS Najaarssymposium 'Bijzondere dosimetrie' | NVS

  Het Najaarssymposium van NVS is dit jaar vastgesteld op 16 november 2018 en draagt als thema ‘Bijzondere dosimetrie’. Op deze dag zal een scala aan meetmethoden met betrekking tot dosimetrie worden gepresenteerd.

  De ochtendsessie start met een voordracht over de nationale dosimetriestandaard: de calorimeter. Aan de orde komen onder meer de gevoeligheid en onzekerheid in de metingen en het unieke karakter van de Delftse calorimeter. De volgende voordracht zal nader ingaan op de dosimetrie in complexe stralingsvelden. Een voorbeeld hiervan is de dosimetrie bij MR-geleide radiotherapie, waarbij sterke magneetvelden optreden.

  Een nieuwe toepassing in de radiotherapie betreft het gebruik van protonen bij de behandeling van bepaalde tumoren. Naast de dosimetrie van protonen wordt ingegaan op de verwachte effectiviteit van deze therapie. De ochtendsessie wordt afgesloten met een voordracht over biodosimetrie, de meting van een biologische respons als maat voor de hoogte van de ontvangen stralingsdosis.

  De middagsessie begint met een voordracht over radon dat zoals bekend de hoogste bijdrage levert aan de natuurlijke achtergronddosis. Momenteel zijn er belangrijke discussies gaande betreffende de hoogte van de conversiefactoren van concentratie (Bq/m3) naar effectieve dosis. De bespreking hiervan zal worden gecombineerd met een presentatie van de nieuwste gegevens betreffende een onderzoek naar radon en externe dosis op de (Nederlandse) werkplek. Neutronen­dosismetrie vindt in Nederland op beperkte schaal plaats. Ingegaan zal worden op welke combinatie van meettechnieken wordt toegepast. Daarnaast zal worden ingegaan op de toegepaste kwaliteits­controles en de resultaten vanuit vergelijkingsonderzoeken.

  Bij het doorstralen van voedsel worden micro-organismen gedood, waardoor het voedsel veiliger en langer houdbaar wordt. Voorwaarde is dat op het etiket wordt vermeld dat doorstraling heeft plaatsgevonden. Bij de controle hierop worden verschillende methoden gebruikt, waarvan er enkele in de presentatie aan de orde zullen komen. Kosmische straling -deeltjes van buitenaardse oorsprong- vormt een vak apart. Een aantal eigenschappen en de effecten van deze straling wordt in de voordracht toegelicht.

  Het symposium wordt afgesloten met een ‘special’; de ICRP heeft een conceptrapport gepubliceerd waarin wordt gepleit voor de afschaffing van het dosisequivalent. Ingegaan zal worden op de beweegredenen van de ICRP en de eventuele consequenties hiervan voor de praktijk van stralingsbescherming.

  Locatie
  Het symposium wordt gehouden in het NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken vanaf A2, A12 en A27 met een ruime (gratis) parkeergelegenheid voor de deur. Deelnemers die liever met het openbaar vervoer komen, kunnen op Utrecht Centraal de sneltram richting Nieuwegein nemen. Deze vertrekt iedere 7 min. en heeft een halte voor het congrescentrum. Reistijd ca. 15 min.

  https://www.nvs-straling.nl/agenda/2018/11/nvs-najaarssymposium-bijzondere-dosimetrie

  16-11-2018 16-11-2018 Europe/Brussels NVS Najaarssymposium 'Bijzondere dosimetrie' NBC te Nieuwegein Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)