• Bevraging agenten stralingsbescherming

  Bij de herziening van de wetgeving betreffende stralingsbescherming (ARBIS) werd in 2018 de functie van Agent voor de Stralingsbescherming (AgSB), ook wel Radiation Protection Officer (RPO) genoemd internationaal, ingevoerd in België. Binnen de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming (BVS) is een Werkgroep RPO (WG RPO) opgericht om de AgSB/RPO te integreren in de vereniging. 

  Het doel van de WG RPO is een advies te formuleren aan het bestuur van BVS over de toegevoegde waarde van de vereniging voor de RPO’s op vlak van lidmaatschap, activiteiten, publicaties en vertegenwoordiging. Hierbij wordt rekening gehouden met de uiteenlopende en gevarieerde achtergronden van de doelgroep omwille van de diverse types instellingen waarin de RPO’s zijn tewerkgesteld.
  Door de integratie van de RPO’s wordt de vereniging verruimd met naast een wetenschappelijk, een eerder professioneel luik.

  Om de richting te bepalen in de praktische integratie van de RPO-sectie binnen BVS werd een bevraging opgesteld voor agenten stralingsbescherming. De enquête bestaat uit 26 vragen en duurt ongeveer 6 minuten om te voltooien. Deadline om in te dienen is 30 juni 2021. 

  We hopen op een massale respons om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van de wensen en noden van de RPO en daarop te kunnen inspelen.

  Bedankt om deze in te vullen en/of te verspreiden naar de RPO’s binnen uw netwerk.

  Het BVS WG RPO-team