• E&T event on ventilation postponed to 14 September 2018


    Aangezien meerdere door ons gecontacteerde sprekers voor de opleidingsdag omtrent ventilatie hebben afgehaakt, ziet het Bureau van de BVS zich genoodzaakt om deze opleidingsdag uit te stellen. Dat de oorspronkelijk door ons weerhouden datum (29 juni 2018) de laatste dag vóór het zomerreces is, is hier meer dan vermoedelijk niet vreemd aan. Het onderwerp scheen ons echter voldoende interessant, wat het grote aantal reeds geregistreerde inschrijvingen overigens ook bevestigt. Daarom besliste het Bureau om de opleidingsdag te laten doorgaan op vrijdag 14 september 2018. Van zodra meer praktische informatie ter beschikking is zullen we u deze uiteraard bezorgen. We hopen jullie opnieuw zeer talrijk te mogen verwelkomen op dit event.

  • INFORMATIE