• Oprichting van de “European NORM Association”

  ENA

  De blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen (« Naturally Occurring Radioactive Material » of « NORM ») in verschillende industriële sectoren heeft het onderwerp gemaakt van een verhoogde aandacht in Europa sinds de uitbreiding van het reglementair kader voor NORM activiteiten in de 2013/59/euratom richtlijn (EU BSS). Sinds meerdere jaren organiseren de informele netwerken EAN-NORM en EU NORM regelmatig symposia en workshops ten einde de uitwisseling van informatie en expertise in dit domein te bevorderen.

  Met als doel de versterking en de duurzaamheid van deze uitwisselingen, hebben deze twee netwerken, met de steun van het NORM4Building netwerk, beslist om een « European NORM Association » (ENA) te stichten. De oprichtingsakte van deze Internationale VZW werd op 27 september in Brussel ondertekend. De statuten van de vereniging zullen binnenkort in het Belgische Staatsblad worden gepubliceerd. .

  ENA is een platform van experten afkomstig van:

  • Industrieën en beroepsfederaties betrokken door de NORM problematiek;
  • Overheden in het domein van stralingsbescherming;
  • Dienstverleners zoals laboratoria of consultants;
  • Wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen.

  De missie van de vereniging is de stralingsbescherming in het kader van de blootstelling aan NORM te bevorderen en te versterken. Daarvoor zal zij een Europees platform en forum voor discussie, opleiding en informatieverspreiding en -uitwisseling bieden en ook de wetenschappelijke kennis en nieuwe onderzoeksoriëntaties gelinkt aan de NORM problematiek ondersteunen. De fundamentele doelstelling van de vereniging is een beheer van de NORM-aspecten te bevorderen die aan de Europese normen, aan de wetgeving van de lidstaten en aan de beste praktijken voldoet. Voor meer informatie of om lid te worden van ENA, gelieve de website: http://ean-norm.eu/ena/ te raadplegen of met Stéphane Pepin contact op te nemen.

 • INFORMATIE